"

Pravidla a bodování seriálu EFG CUP

30. 04. 2019 , aktualizace: 03. 05. 2019 Sdílej na Dragonboatsport.cz

EFG CUP

Základní pravidla platná pro vyhlášené kategorie

 1. Závodní pravidla se řídí aktuálními „Závodními pravidly ČSDL“ zveřejněné na stránkách pod odkazem. „Závodní pravidla ČSDL“ vycházejí ze standardních pravidel mezinárodní federace dračích lodí IDBF.
 2. Posádkové listy budou odevzdány pořadateli závodů před prvním startem. Bez řádně vyplněného posádkového listu nebude posádka v závodě klasifikována. Posádkový list naleznete ke stažení pod tímto odkazem.
 3. Závody jsou určeny pro účastníky od 10 let. Účastník mladší 15-ti let startuje s písemným souhlasem rodičů, jenž je součástí posádkového listu. Mladší 10-ti let může startovat se souhlasem vystaveným Českým svazem dračích lodí z.s. na základě písemné žádosti.
 4. Složení posádek v kategorii „MIX“ (počet pádlujících žen) je vyhlašováno v propozicích jednotlivých závodů pořadatelem Torrsen sport.
 5. Kategorie „Ženy“ znamená, že všichni pádlující jsou ženy včetně ženy bubenice.
 6. Kategorie „OPEN“ nemá jiné než věkové omezení.
 7. DB20 = minimálně 16 pádlujících. DB10 = minimálně 8 pádlujících.
 8. Všechny hlavní finálové jízdy na krátkých tratích budou zaznamenány na videozáznam.

Bodování

 1. místo 100 bodů
 2.  místo 95 bodů
 3. místo 92 bodů
 4. místo 90 bodů
 5. místo 89
 6.  a každé další místo snížování po bodu
 • Boduje se každý start zvlášť  přičemž do celkového pořadí se započítává 7 nejlepších dosažených výsledků.
 • Do bodování se povinně započítává Finálový závod Merkur CUP na obou tratích.
 • V kategorii MIX budou společně bodovány posádky MIX a MIX FUN. Nejlepší posádka kategorie MIX FUN je vždy bodována až po poslední posádce kategorie MIX.
 • V případě rovnosti rozhoduje počet dosažených vítězných závodů v dané kategorii a dále součet všech dosažených bodů v dané kategorii

Vyhlášení celkového pořadí

 • Vyhlašují a oceňují se všechny vypsané kategorie při finálovém závodě, který zveřejní pořadatel.
 • Oceněny budou první tři týmy v každé kategorii.
 • Klub, tým nebo posádka, která získá nejvíce bodů napříč všemi kategoriemi, obdrží jako hlavní cenu „zlatý Paddleboard“ od hlavního partnera EFG CUPu.
 • První tři české posádky získávají přednostní nominaci na klubové mezinárodní závody, jejichž pravidla by vyžadovali potvrzení národního svazu ČSK z.s. nebo ČSDL z.s..
 • Zástupci sedmi českých klubů, které získají nejvyšší bodové hodnocení napříč všemi kategoriemi a zároveň budou alespoň v jedné kategorii do celkového 3. místa, se stávají členy „závodní rady“ Českého svazu dračích lodí. Závodní rada ČSDL určuje národní nominaci a pravidla domácích závodů organizovaných pod záštitou ČSDL.

 


Jinde na Dragonboatsport.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI